March 2016 Recommended List of Vietnamese CDs & DVDs

Mãi Tìm Nhau
[CD]
by Mai Thiên Vân

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24465
ISBN: 956400127161

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24467
ISBN: 956600215163

Chuyện Tình Của Em
[CD]
by Kỳ, Phương Uyên

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24469

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24473
ISBN: 956101117157
OCLC Number: 933564826

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24470
ISBN: 900100127167

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24471
ISBN: 956301215158

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24472
ISBN: 955700825159
OCLC Number: 921148081

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24468

Mai Tôi Đi
[CD]
by Dòng Nhac Anh Bằng

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24479

The Best of Anh Bằng
[CD]
by Anh, Bằng

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24475
OCLC Number: 921147720

Hai Khung Trời Hoài Niệm
[CD]
by Nguyên, Khang

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24477
OCLC Number: 930635542

The Best of Trúc Hồ
[CD]
by Trúc, Hồ

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24476
OCLC Number: 927457300

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24478

Tình Duyên Mùa Nước Nổi
[CD]
by Đặng, Thế Luân

Publication Year: 2015
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24474
OCLC Number: 919218296

Cho Em Quên Tuổi Ngọc
[CD]
by Lam, Phương

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24480

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24466

Publication Year: 2015
List Price: US$35  CA$50
Item Number: VIE24482
OCLC Number: 936489015

Chuyện Tình Bong Bóng
[6 DVD]
by Lee, Dong Wook

Publication Year: 2015
List Price: US$21  CA$30
Item Number: VIE24483
OCLC Number: 936104041

Gửi Người YêU Dấu
[6 DVD]
by Choi, Minho

Publication Year: 2016
List Price: US$21  CA$30
Item Number: VIE24484
OCLC Number: 920697677

Publication Year: 2016
List Price: US$35  CA$50
Item Number: VIE24485
OCLC Number: 936499060

Đêm Trao Kỷ Niệm
[2 DVD]
by Đặng, Thế Luân

Publication Year: 2015
List Price: US$28  CA$40
Item Number: VIE24486
OCLC Number: 940524139

Publication Year: 2015
List Price: US$42  CA$60
Item Number: VIE24487
OCLC Number: 934725538

Đêm Nhạc Ân Tình
[DVD]
by Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Publication Year: 2016
List Price: US$14  CA$20
Item Number: VIE24488

Publication Year: 2015
List Price: US$42  CA$60
Item Number: VIE24489
OCLC Number: 934728090

Publication Year: 2015
List Price: US$14  CA$20
Item Number: VIE24490

Publication Year: 2015
List Price: US$35  CA$50
Item Number: VIE24491
OCLC Number: 941026495

Publication Year: 2016
List Price: US$24.50  CA$35
Item Number: VIE24492

Publication Year: 2015
List Price: US$14  CA$20
Item Number: VIE24493
OCLC Number: 931533507

Publication Year: 2015
List Price: US$21  CA$30
Item Number: VIE24494
OCLC Number: 936490034

Publication Year: 2016
List Price: US$14  CA$20
Item Number: VIE24495

Publication Year: 2015
List Price: US$24.50  CA$35
Item Number: VIE24496
OCLC Number: 933391574

Publication Year: 2015
List Price: US$21  CA$30
Item Number: VIE24497
OCLC Number: 942783127

Publication Year: 2016
List Price: US$42  CA$60
Item Number: VIE24498
OCLC Number: 936497935

Publication Year: 2016
List Price: US$21  CA$30
Item Number: VIE24499

Publication Year: 2016
List Price: US$28  CA$40
Item Number: VIE24500

Tour Diễn Xuyên Việt
[2 DVD]
by Hồ, Ngọc Hà

Publication Year: 2016
List Price: US$21 CA$30
Item Number: VIE24481